School Management

Shri Jain Shiksha Society, Kosi Kalan​

Guardianship

Sh. Om Prakash Jain

Sh. Vijay Kumar Jain

Sh. Tejwant Jain

(Munna Thekedar)

Sh. Subhash Chand Jain

(Lohe wale)

Sh. Devendra Kumar Jain

(Numberdar)

Management Committee

Sh. Kailash Chand Jain Sarraf

(President)

Sh. Padam Chand Jain

(Vice President)

Sh. Kailash Chand Jain Chandouriya

(Manager)

Sh. Rajendra Kumar Jain

(Cashier)​

Sh. Sateesh Chand Jain

(Auditor)​

Sh. Dinesh Chand Jain

(Member)​

Sh. Vinod Kumar Jain

(Member)​

Sh. Naveen Kumar Jain

(Member)​

Sh. Deepak Kumar Jain Sarraf

(Member)​

Sh. Anil Kumar Jain

(Member)​