School Management

Shri Jain Shiksha Society, Kosi Kalan​

Guardianship

Sh. Om Prakash Jain

Write post, designation here

Sh. Vijay Kumar Jain

Write post, designation here

Sh. Tejwant Jain

(Munna Thekedar)

Sh. Subhash Chand Jain

(Lohe wale)

Sh. Devendra Kumar Jain

(Numberdar)

Sh. Prakash Chand Jain

Write post, designation here

Management Committee

Sh. Kailash Chand Jain Sarraf

(President)

Sh. Padam Chand Jain

(Vice President)

Sh. Kailash Chand Jain Chandouriya

(Manager)

Sh. Ram Chand Jain Sarraf

(Deputy Manager)​

Sh. Rajendra Kumar Jain

(Cashier)​

Sh. Sateesh Chand Jain

(Auditor)​

Sh. Shital Chand Jain Venada

(Member)​

Sh. Dinesh Chand Jain

(Member)​

Sh. Vinod Kumar Jain

(Member)​

Sh. Naveen Kumar Jain

(Member)​